ดาวน์โหลด โปรแกรม

สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมสำหรับสร้างลายปัก โปรแกรมส่งลายปักเข้าเครื่องจักร และ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด

I-Cliqq Version 4.2

Build2022.9.20

I-Cliqq Version 3.7

 Build2019.08.05.5.2

I-Cliqq Version 3.5

Build 2017.1.1.12

Font Pack BY GOODWORK

Update 2023

รูปภาพตัวอย่าง Font Thai

Update 2022

รูปภาพตัวอย่าง Font English

Update 2022

คู่มือ I-Cliqq เบื้องต้น

Update 2021 

HASP Driver Installation

 Version 8.31

HASP Driver Installation

Version 7.92

HASP Driver Installation

 Version 7.6
ความต้องการของระบบที่แนะนำ

CPU

Intel® Core™ i3,i5,i7,i9 (2 GHz) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า

Memory

Ram 8 GB หรือ สูงกว่า

Graphics

ออนบอร์ด หรือ การ์ดแสดงผล

OS

Windows 7,8,10,11 64-bit

Hard Disk 

Solid State Drive(SSD) พื้นที่ว่างมากกว่า 1 GB ขึ้นไป

ไฟล์งานที่สามารถเปิดใช้งานได้

ชนิดไฟล์งานที่เครื่องจักรปักรองรับ

Tajima (*.dst)
Barudan (*.dsb)
ZSK (*.dsz)
Barudan (*.U??)
Compucon, Singer XL (*.xxx)
Melco (*.exp)
Happy (*.tap)
Wilcom Embroidery V6.0 (*.emb)
Brother, Babylock (*.pec)
Baby Lock, Bernina Deco, Brother, Simplicity (*.pes)
Husqvarna, Viking (*.hus)
Viking D1 (*.shv)
Pfaff2100 Series (*.vip)
Pfaff2100 Series (*.vp3)
Pfaff PC- Designer V2.0 & V2.1 PC (*.pcs)
Janome/New Home 1000 (*.jef)
Janome, Elna, Kenmore (*.sew)
Janome 10000 (*.emd)
Toyota Poem/Singer EU/Dos HuskyGram (*.csd)
GN Scalable (*.gnc)
Melco (*.cnd)
Pfaff Macintosh (*.pcm)
Viking/Husqvarna Virtual Floppy Disk (*.vfd)
Design (*.jan)
Bernina Artista for ART (*.art) V3.0
Baby Lock, Bernina Deco, Brother (*.phb)
Baby Lock, Bernina Deco, Brother (*.phc)
Baby Lock, Bernina Deco, Brother (*.phd)
Juki AMS (*.m3)
DST - Tajima (*.dst)
DSB - Barudan (*.dsb)
DSZ - ZSK (*.dsz)
U01 - Barudan (*.u??)
EXP - Melco (*.exp)
TAP - Happy (*.tap)
HUS - Husqvama Viking (*.hus)
SHV - Viking D1 (*.shv)
VIP - Pfaff2100 Series (*.vip)
VIP3 - Pfaff2100 Series (*.vip3)
PCS - Pfaff PC- Designer V2.0&V2.1 PC (*.pcs)
PES - Baby Lock, Bernina Deco, Brother, Simplicity
JEF - Janome/New Home 1000 (*.jef)
SEW - Janome, Elna, Kenmore (*.sew)
EMD - Janome 10000 (*.sew)
CSD - Toyota Poem/Singer EU/Dos HuskyGram (*.csd)
PCM - Pfaff Macintosh (*.pcm)
Juki AMS (*.m3)
โปรแกรม เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด
Happy-Link-Lan Link A4.04 / Lan A2.07 (Disk160428)
Happy-Link-Lan Link A4.03 / Lan A2.04 (Disk160428)
Happy-Link-Lan Link A4.00 / Lan A2.00 (Disc140616)
Happy-Link-Lan Link_A3.11 / Lan A1.13
Happy-Link-Lan Link_A3.10 / Lan A1.11 (Disk120614)
Happy-Link-Lan Link_A3.05 / Lan A1.05
คู่มือการใช้งาน HappyLink ภาษาอังกฤษ
คู่มือการใช้งาน HappyLan ภาษาอังกฤษ
โปรแกรม เวอร์ชั่น

ดาวน์โหลด

Expert stitch manager

Version 1.0

Expert stitch manager

Version 3.0

Expert stitch manager

Version 3.2

คู่มือการใช้งาน Expert Stitch Manager

ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานเครื่องจักร TOYOTA ESP9100NET

ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานเครื่องจักร TOYOTA ESP9100NET

ภาษาอังกฤษ

Driver RS232

-

รูปภาพตัวอย่างโปรแกรม Expert stitch manager

รูปภาพตัวอย่างโปรแกรม Driver RS232

โปรแกรม เวอร์ชั่น

ดาวน์โหลด

TeamViewer

Version 12

TeamViewer

QuickSupport