การบริการ

กว่า 15 ปีที่บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นความไว้วางใจ จากลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเราพร้อมที่จะให้บริการที่มีดีมีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม จนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมให้บริการ และเป็นที่ยอมรับกัน ในกลุ่มลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์บริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด คอยให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน Good work intertrade ให้ความสำคัญกับกา รให้บริการทั้งก่อน และหลังการขาย เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ โดยได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคอยให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้

1. การอบรมโปรแกรมและเครื่องปัก
2. บ้านพักรับรอง
3. การติดตั้งและสอนการใช้งานถึงบ้าน
4. การแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ / Line
5. การซ่อมบำรุงเครื่องปักถึงบ้าน