slide1.jpg
PlayPlay
slide1.jpg
Slide
Slide
Training Course (1).JPG
Training Course (1).JPG
Training Course (2).JPG
Training Course (2).JPG
Training Course (3).JPG
Training Course (3).JPG
Training Course (4).JPG
Training Course (4).JPG
Training Course (5).JPG
Training Course (5).JPG
Training Course (6).JPG
Training Course (6).JPG
Training Course (7).JPG
Training Course (7).JPG
Training Course (8).JPG
Training Course (8).JPG
Training Course (9).JPG
Training Course (9).JPG
Training Course (10).JPG
Training Course (10).JPG
Training Course (11).JPG
Training Course (11).JPG
Training Course (12).JPG
Training Course (12).JPG
Training Course (13).JPG
Training Course (13).JPG
Training Course (14).JPG
Training Course (14).JPG
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

     หลักสูตรการอบรมของทางบริษัทเป็นการสอนใช้งานโปรแกรมออกแบบลายปัก (I-Cliqq) และการใช้งานเครื่องจักรปัก โดยผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม I-Cliqq จนผู้เรียนนั้นสามารถสร้างงานปักด้วยตนเองได้ รวมถึง การใช้งานเครื่องจักร เทคนิคการปักและการดูแลรักษาเครื่องจักร ซึ่งตลอดการอบรมจะมีผู้สอนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด


วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมและเครื่องจักรได้
2. ผู้เรียนได้รับความรู้และเทคนิคการปักต่าง ๆเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทางด้านงานปัก
2. สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับงานปักเพิ่มเติม


คอร์สอบรม A (Basic 1/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  สอนการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม
  1. การสร้างงานนักเรียน
     - พิมพ์ชื่อนักเรียน
     - สร้างอาร์มตรง
     - อาร์มโค้ง
   2. การสร้างโลโก้ลายดอกบัว
    - การสร้างรูปร่างแบบเส้นเดี่ยว
    - การสร้างรูปร่างแบบคู่ขนาน
    - การสร้างรูปร่างแบบวัตถุปิด 


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  A1.การพิมพ์ตัวอักษร

  A1-1 การพิมพ์ชื่อนักเรียน
  A1-2 การสร้างอาร์มตรง
  A1-3 การสร้างอาร์มโค้ง

  A2.การสร้างลายดอกบัว

  A2-1 เปิดภาพและปรับแต่ง
  A2-2 การปรับแสง
  A2-3 การเดินเส้นขอบดอกบัวและการรวมกลุ่มชิ้นงาน
  A2-4 การสร้างพื้นหลังเกสรสีชมพู
  A2-5 การสร้างเกสรสีเขียว
  A2-6 การสร้างดอกบัวสีเหลือง
  A2-7 การสร้างเส้นน้ำสีฟ้า
  A2-8 การสร้างเส้นขอบนอกขอบในสีแดง
  A2-9 การสร้างดาวสีแดง
  A2-10 การพิมพ์ตัวอักษรด้านบนสีแดง
  A2-11 การพิมพ์ตัวอักษรโค้งล่างสีแดง
  A2-12 จัดลำดับชิ้นงาน
  A2-13 การตั้ง Center


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม B (Basic 2/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  1.สอนการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม
    - การสร้างโลโก้เทศบาลนครเชียงใหม่
    - เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการสร้างรูปร่างแบบคู่ขนาน
  2.สอนการใช้งานเครื่องจักร  
    - เทคนิคการปรับไหม
    - เทคนิคการปักเพิ่มเติม


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  B1.การสร้างโลโก้เทศบาลนครเชียงใหม่

  B1-1 เปิดภาพและปรับแต่ง
  B1-2 การปรับแสง
  B1-3 การสร้างพื้นสีเขียว
  B1-4 การสร้างพื้นสีแดง
  B1-5 การสร้างเส้นขอบนอก
  B1-6 การสร้างเส้นขอบใน
  B1-7 การสร้างรัศมี
  B1-8 การคัดลอกและกลับด้านชิ้นงาน
  B1-9 การสร้างลายใบไม้
  B1-10 การสร้างลายไทยสีฟ้า
  B1-11 การสร้างเจดีย์
  B1-12 การคัดลอก
  B1-13 การสร้างตัวอักษรโค้งบน
  B1-14 การสร้างตัวอักษรตรง
  B1-15 การจัดเรียงลาดับชิ้นงาน
  B1-16 การตั้ง Center ของชิ้นงาน


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สำหรับลูกค้าผ่านการอบรมคอร์ส Basic A หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม C (Basic 3/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  อุปกรณ์เสริม 
     สอนการติดตั้งการถอดเก็บและการสาธิตใช้งานอุปกรณ์เสริมโดนสามารเลือกได้ดังต่อไปนี้
  1. สะดึงหมวก
  2. สะดึงรองเท้า
  3. บอเดอร์เฟรม 

  เทคนิคการปัก 
    สอนเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานปักเพื่อเพิ่มมูลค่าและทำให้งานปักมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดนสามารเลือกได้ดังต่อไปนี้
  1. การปักโฟม
  2. การตัดแปะ
  3. การแปะกาว
  4. การปักผ้าขนหนู
  5. การปักผ้ายืด 

  การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักร 
    สอนการดูแลรักษาและการทำความสะอาดเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรมี อายุการใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1. การหยอดน้ำมันตามจุดต่าง ๆ
  2. การทำความสะอาดเครื่องจักร
  3. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรเบื้องต้น


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  C1-1 การปักตัวอักษร


  C1-2 การปักตัวอักษรโฟม


  C1-3 การปักโลโก้โฟม


  C1-4 แนะนำอุปกรณ์เสริม


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สำหรับลูกค้าผ่านการอบรมคอร์ส Basic A-B หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม D (Basic 4/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  Coming soon...


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  Coming soon...


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม E (Basic 5/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  Coming soon...


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  Coming soon...


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง


คอร์สอบรม F
(Advance 1/2)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  Coming soon...


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  Coming soon...


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม G
(Advance 2/2)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  สอนการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ (Gold Level)
  1. อธิบายเครื่องมือและ Properties ที่เกี่ยวข้องกับ

  เครื่องมือ Gold Level
  2. เทคนิคการสร้างลายปักด้วยเครื่องมือ Gold Level
  3. การสร้างแบบอักษร (Font) สำหรับโปรแกรม i-Cliqq


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สำหรับลูกค้าผ่านการอบรมคอร์ส Basic A-B หรือมีความรู้เทียบเท่า
- สำหรับลูกค้าที่มีโปรแกรม i-Cliqq Key Gold Level เท่านั้น

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง


หากต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของทางบริษัท
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านได้เลยค่ะ