then

        

Play
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

     หลักสูตรการอบรมของทางบริษัทเป็นการสอนใช้งานโปรแกรมออกแบบลายปัก (I-Cliqq) และการใช้งานเครื่องจักรปัก โดยผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม I-Cliqq จนผู้เรียนนั้นสามารถสร้างงานปักด้วยตนเองได้ รวมถึง การใช้งานเครื่องจักร เทคนิคการปักและการดูแลรักษาเครื่องจักร ซึ่งตลอดการอบรมจะมีผู้สอนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด


วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมและเครื่องจักรได้
2. ผู้เรียนได้รับความรู้และเทคนิคการปักต่าง ๆเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทางด้านงานปัก
2. สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับงานปักเพิ่มเติม


คอร์สอบรม A (Basic 1/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  สอนการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม
  1. การสร้างงานนักเรียน
     - พิมพ์ชื่อนักเรียน
     - สร้างอาร์มตรง
     - อาร์มโค้ง
   2. การสร้างโลโก้ลายดอกบัว
    - การสร้างรูปร่างแบบเส้นเดี่ยว
    - การสร้างรูปร่างแบบคู่ขนาน
    - การสร้างรูปร่างแบบวัตถุปิด 


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  A1.การพิมพ์ตัวอักษร

  A1-1 การพิมพ์ชื่อนักเรียน
  A1-2 การสร้างอาร์มตรง
  A1-3 การสร้างอาร์มโค้ง

  A2.การสร้างลายดอกบัว

  A2-1 เปิดภาพและปรับแต่ง
  A2-2 การปรับแสง
  A2-3 การเดินเส้นขอบดอกบัวและการรวมกลุ่มชิ้นงาน
  A2-4 การสร้างพื้นหลังเกสรสีชมพู
  A2-5 การสร้างเกสรสีเขียว
  A2-6 การสร้างดอกบัวสีเหลือง
  A2-7 การสร้างเส้นน้ำสีฟ้า
  A2-8 การสร้างเส้นขอบนอกขอบในสีแดง
  A2-9 การสร้างดาวสีแดง
  A2-10 การพิมพ์ตัวอักษรด้านบนสีแดง
  A2-11 การพิมพ์ตัวอักษรโค้งล่างสีแดง
  A2-12 จัดลำดับชิ้นงาน
  A2-13 การตั้ง Center


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม B (Basic 2/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  1.สอนการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม
    - การสร้างโลโก้เทศบาลนครเชียงใหม่
    - เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการสร้างรูปร่างแบบคู่ขนาน
  2.สอนการใช้งานเครื่องจักร  
    - เทคนิคการปรับไหม
    - เทคนิคการปักเพิ่มเติม


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  B1.การสร้างโลโก้เทศบาลนครเชียงใหม่

  B1-1 เปิดภาพและปรับแต่ง
  B1-2 การปรับแสง
  B1-3 การสร้างพื้นสีเขียว
  B1-4 การสร้างพื้นสีแดง
  B1-5 การสร้างเส้นขอบนอก
  B1-6 การสร้างเส้นขอบใน
  B1-7 การสร้างรัศมี
  B1-8 การคัดลอกและกลับด้านชิ้นงาน
  B1-9 การสร้างลายใบไม้
  B1-10 การสร้างลายไทยสีฟ้า
  B1-11 การสร้างเจดีย์
  B1-12 การคัดลอก
  B1-13 การสร้างตัวอักษรโค้งบน
  B1-14 การสร้างตัวอักษรตรง
  B1-15 การจัดเรียงลาดับชิ้นงาน
  B1-16 การตั้ง Center ของชิ้นงาน


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สำหรับลูกค้าผ่านการอบรมคอร์ส Basic A หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม C (Basic 3/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  อุปกรณ์เสริม 
     สอนการติดตั้งการถอดเก็บและการสาธิตใช้งานอุปกรณ์เสริมโดนสามารเลือกได้ดังต่อไปนี้
  1. สะดึงหมวก
  2. สะดึงรองเท้า
  3. บอเดอร์เฟรม 

  เทคนิคการปัก 
    สอนเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานปักเพื่อเพิ่มมูลค่าและทำให้งานปักมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดนสามารเลือกได้ดังต่อไปนี้
  1. การปักโฟม
  2. การตัดแปะ
  3. การแปะกาว
  4. การปักผ้าขนหนู
  5. การปักผ้ายืด 

  การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักร 
    สอนการดูแลรักษาและการทำความสะอาดเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรมี อายุการใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1. การหยอดน้ำมันตามจุดต่าง ๆ
  2. การทำความสะอาดเครื่องจักร
  3. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรเบื้องต้น


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  C1-1 การปักตัวอักษร


  C1-2 การปักตัวอักษรโฟม


  C1-3 การปักโลโก้โฟม


  C1-4 แนะนำอุปกรณ์เสริม


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สำหรับลูกค้าผ่านการอบรมคอร์ส Basic A-B หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม D (Basic 4/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  Coming soon...


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  Coming soon...


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม E (Basic 5/5)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  Coming soon...


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  Coming soon...


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง


คอร์สอบรม F
(Advance 1/2)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  Coming soon...


 • รายละเอียดลำดับการสอน

  Coming soon...


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม G
(Advance 2/2)

 • รายละเอียดหลักสูตร

  สอนการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ (Gold Level)
  1. อธิบายเครื่องมือและ Properties ที่เกี่ยวข้องกับ

  เครื่องมือ Gold Level
  2. เทคนิคการสร้างลายปักด้วยเครื่องมือ Gold Level
  3. การสร้างแบบอักษร (Font) สำหรับโปรแกรม i-Cliqq


พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สำหรับลูกค้าผ่านการอบรมคอร์ส Basic A-B หรือมีความรู้เทียบเท่า
- สำหรับลูกค้าที่มีโปรแกรม i-Cliqq Key Gold Level เท่านั้น

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน  เวลา : 09.00น - 17.00น

*มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง


หากต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของทางบริษัท
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านได้เลยค่ะ